VII skyrius. Paslaugų kelio ženklai

Privalomosios techninės apžiūros stotis. Vieta, skirta privalomajai techninei apžiūrai atlikti.