VIII skyrius. Papildomos lentelės

Suslėgtosios gamtinės dujos. Naudojama su kelio ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suslėgtosiomis gamtinėmis dujomis.