VIII skyrius. Papildomos lentelės

Galiojimo zona į priekį. Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų kelio ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už kelio ženklo.