VIII skyrius. Papildomos lentelės

Pavojingas kelkraštis. Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga.