VIII skyrius. Papildomos lentelės

Atstumas iki objekto. Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai.