VIII skyrius. Papildomos lentelės

12. Lentelė galioja tam kelio ženklui, po kuriuo pritvirtinta.