VIII skyrius. Papildomos lentelės

Neregiai. Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai.