VIII skyrius. Papildomos lentelės

Atstumas iki sankryžos. Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas kelio ženklas „Stop“.