VIII skyrius. Papildomos lentelės

Stovėjimo būdas. Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio.