VIII skyrius. Papildomos lentelės

Atstumas iki objekto. Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios.