VIII skyrius. Papildomos lentelės

Galiojimo zona į dešinę. Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, ir kelio ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį.