VIII skyrius. Papildomos lentelės

Degalų rūšys. Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis.