VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai

Atstumų rodyklė. Atstumai (km) iki nurodytų gyvenviečių (miestų).