VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai

Lietuvos Respublika. Kelio ženklas žymi valstybės sienos perėjimo punktą.