VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai

Išankstinė krypčių rodyklė. Nurodo eismo kryptis į kelio ženkle nurodytas gyvenvietes.