VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai

Objekto pavadinimas. Apskrities, rajono (savivaldybės) pavadinimas ir riba.