VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai

Krypties rodyklė. Eismo kryptis į gyvenvietes ar jų dalis ir atstumas iki jų.