VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai

Krypties rodyklė. Eismo kryptis į gyvenvietes ir atstumas iki jų.