VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai

Gyvenvietės pradžia. Gyvenvietės, kurioje negalioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžia ir pavadinimas.