VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai

Gatvės pavadinimas. Kelio ženklas, pastatytas prieš sankryžą, nurodo skersai einančios gatvės pavadinimą.