VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai

Krypties rodyklė į lankytiną vietą. Nurodo eismo kryptį į lankytiną vietą ir atstumą.