VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai

Vandens telkinio pavadinimas. Upės, ežero ar kokio nors kito vandens telkinio pavadinimas.