VI skyrius. Informaciniai kelio ženklai

Gatvės pavadinimas. Nurodo gatvės pavadinimą.