XV skyrius. Važiavimo greitis

135. Vairuotojui draudžiama:

135.1. viršyti transporto priemonės gamintojo nurodytą maksimalų greitį;

135.2. viršyti greitį, kuris nurodytas transporto priemonės greičio ribojimo skiriamajame ženkle;

135.3. važiuoti be reikalo pernelyg lėtai, trukdant normalų kitų transporto priemonių eismą;

135.4. staigiai stabdyti, jeigu tai nebūtina eismo saugumui.