XVI skyrius. Lenkimas ir eismas juostose

136. Prieš pradėdamas lenkti, vairuotojas privalo įsitikinti, kad:

136.1. nė vienas iš važiuojančių paskui jį vairuotojų nepradėjo jo lenkti;

136.2. transporto priemonės, važiuojančios priekyje ta pačia eismo juosta, vairuotojas nerodo kairiojo posūkio signalo;

136.3. lenkimui būtina eismo juostos dalis yra laisva ir nebus kliudoma priešpriešiais atvažiuojančioms transporto priemonėms;

136.4. baigdamas lenkti, jis galės grįžti į savo eismo juostą, nesukliudydamas lenkiamai transporto priemonei;

136.5. lenkiant bus užtikrintas saugus atstumas nuo lenkiamos transporto priemonės.