XV skyrius. Važiavimo greitis

131. Ne gyvenvietėse leidžiama važiuoti: