III skyrius. Bendrosios eismo dalyvių pareigos

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
4. Eismo dalyvių elgesys grindžiamas savitarpio pagarba ir atsargumu.