XIII skyrius. Važiavimo pradžia ir manevravimas

99. Eismas Lietuvos Respublikoje vyksta dešine kelio puse.