IX skyrius. Reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams

67. Keliais vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims.