XV skyrius. Važiavimo greitis

131.9. traktoriais ir savaeigėmis mašinomis keliuose su asfalto ar betono danga ar be jos – ne didesniu kaip 50 km/h greičiu.