XI skyrius. Įspėjamieji signalai

87. Signalą rodantis vairuotojas neįgyja važiavimo pirmumo teisės.