XI skyrius. Įspėjamieji signalai

82.1. prieš pradėdamas važiuoti ir prieš sustodamas;