XI skyrius. Įspėjamieji signalai

85. Stabdymo signalas rodomas aukštyn iškelta kaire arba dešine ranka.