XIX skyrius. Eismas per geležinkelių pervažas

173.6. važiuoti per geležinkelio pervažą neįgaliųjų vežimėliu be lydinčio asmens.