XIX skyrius. Eismas per geležinkelių pervažas

169. Geležinkelio pervažoje eismo dalyvis privalo duoti kelią artėjančiai bėginei transporto priemonei.