VIII skyrius. Reikalavimai dviračių vairuotojams

66. Taisyklėse nustatyti reikalavimai dviračių vairuotojams taip pat privalomi motorinių dviračių vairuotojams.