XIV skyrius. Transporto priemonių išsidėstymas kelyje

119. Vairuotojas privalo važiuoti kuo arčiau dešiniojo važiuojamosios dalies krašto.