Pagrindinės įstatymo sąvokos

86. Važiuojamoji kelio dalis – kelio dalis važiuoti transporto priemonėms.