Pagrindinės įstatymo sąvokos

76. Transporto priemonių junginys – sujungtos kelios transporto priemonės.