Pagrindinės įstatymo sąvokos

68. Transporto priemonės savininkas – asmuo, kuriam transporto priemonė priklauso nuosavybės teise.