Pagrindinės įstatymo sąvokos

30. Mokinys – asmuo, kuris nustatyta tvarka mokosi vairuoti transporto priemonę.