Pagrindinės įstatymo sąvokos

4. Bėginė transporto priemonė – bėgiais judanti transporto priemonė.