Kelių eismo taisyklės lietuvių gestų kalba

Šis aiškinamasis šviečiamasis leidinys skirtas padėti kurčiųjų bendruomenei, kitiems visuomenės nariams, gestų kalbos vertėjams suvokti, aiškinti ir versti Kelių eismo taisyklių nuostatas gestų kalba; plėsti gestų kalbos vertėjų ir kitų visuomenės narių kalbinę ir kultūrinę kompetenciją. Leidiniu kurčiųjų bendruomenės nariai galės naudotis kaip pagalbine priemone savarankiškai mokydamiesi Kelių eismo taisyklių, gestų kalbos vertėjai – kaip metodine priemone aiškindami šių taisyklių nuostatas ir versdami su jomis susijusius tekstus.

Parengta įgyvendinant Lietuvių gestų kalbos vertėjų paslaugų teikimo 2013–2017 metų priemonių plano priemonę 1.2.5. „Šviesti visuomenę ir klausos negalią turinčius asmenis gestų kalbos klausimais“.

© Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Vilnius, 2014.