V skyrius. Nurodomieji kelio ženklai

Automobilių kelias. Kelio, kuriame galioja greitkeliuose nustatyta eismo tvarka, pradžia.