V skyrius. Nurodomieji kelio ženklai

„Stop“ linija. Nurodo vietą, kur turi sustoti transporto priemonės esant draudžiamajam šviesoforo (reguliuotojo) signalui.