V skyrius. Nurodomieji kelio ženklai

Gyvenamosios zonos pabaiga. Vieta, nuo kurios negalioja eismo tvarką gyvenamosiose zonose nustatantys Taisyklių reikalavimai.