V skyrius. Nurodomieji kelio ženklai

Gyvenamoji zona. Už kelio ženklo esančioje teritorijoje galioja Taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenamosiose zonose.