V skyrius. Nurodomieji kelio ženklai

Tunelis. Tunelyje draudžiama važiuoti atbulam, apsisukti arba sustoti. Sustojus eismui, vairuotojas privalo išjungti variklį.