V skyrius. Nurodomieji kelio ženklai

Stovėjimo zonos pabaiga. Pažymi vietą, nuo kurios negalioja kelio ženklo „Stovėjimo zona“ reikalavimai.