V skyrius. Nurodomieji kelio ženklai

Stovėjimo vieta. Transporto priemonių stovėjimo vieta.